Niedziela, 26 stycznia 2020. Imieniny Lutosława, Normy, Pauliny

Schronisko dla zwierząt pilnie potrzebne w powiecie nowomiejskim

2019-10-18 14:14:31 (ost. akt: 2019-10-18 16:44:30)
Ten zwierzak też czeka na adopcję, pozostałe prezentujemy w galerii fotograficznej poniżej - kontakt "Przytul Psisko"

Ten zwierzak też czeka na adopcję, pozostałe prezentujemy w galerii fotograficznej poniżej - kontakt "Przytul Psisko"

Autor zdjęcia: Przytul Psisko

Problem bezpańskich zwierząt na terenie powiatu nowomiejskiego wciąż nie jest rozwiązany. Brakuje schroniska. Członkowie nowomiejskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Przytul Psisko” myślą o zakończeniu działalności, bo brakuje im środków.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami to zadanie lokalnych samorządów. Kilka lat temu pojawił się temat stworzenia schroniska dla zwierząt w Nowym Mieście. Nic jednak z tego nie wyszło.

W sierpniu 2017 r. grupa miłośników zwierząt założyła w Nowym Mieście Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Przytul Psisko”. Do wolontariuszy trafiały sygnały o zwierzętach bezdomnych, wyrzuconych, trzymanych w złych warunkach, maltretowanych, po wypadkach czy wyrzuconych na śmietnik... Przejmowali nad nimi opiekę, leczyli, szukali domów tymczasowych i nowych właścicieli. Wiele zwierzaków zostało uratowanych i znalazło nowy dom. W 2017 r. członkowie stowarzyszenia udzielili pomocy prawie 200 zwierzętom, w 2018 roku było ich już ponad 200. Ilość z roku na rok wzrasta.

— Ilość zwierząt, które przyjmujemy rocznie, jest porównywalna do ilości zwierząt przyjętych w schronisku w Iławie. A potrzeby są o wiele większe — mówi Izabela Malinowska, prezes stowarzyszenia.

W połowie września tego roku nadszedł dzień, którego wolontariusze ze stowarzyszenia obawiali się od dawna.
„Jesteśmy niewypłacalni. Mamy pod opieką masę chorych zwierząt, których utrzymanie nas zjada. Zbieramy zaskórniaki na opłacenie zaległych faktur. Prosimy o wsparcie. Nie myśleliśmy, że dojdzie do takiej sytuacji. Dodatkowo jesteśmy zablokowani epidemią Panleukopenii i kwarantanną, którą musimy zastosować w tym przypadku. Świat się kończy... W sprawach związanych ze znalezionymi zwierzętami proszę kontaktować się z policją, strażą miejską lub odpowiednio burmistrzem/wójtem, to ich zadanie własne” — czytamy na stronie FB stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia proszą o wirtualne adopcje zwierząt, które mają pod opieką i systematyczne wpłacanie datków na ten cel. Można „na odległość” zaopiekować się wybranym przez siebie psem lub kotem (ich zdjęcia i opis można znaleźć na profilu FB). Wirtualnym opiekunem może zostać osoba prywatna, organizacja, grupa ludzi (szkoła, klasa) czy firma.

— Najbardziej potrzebujemy schroniska oraz środków finansowych na leczenie zwierząt, specjalistyczne karmy, niezbędny sprzęt ratujący życie i sprzęt do rehabilitacji — dodaje Izabela Malinowska.

Aktualnie stowarzyszenie nie przyjmuje nowych zwierząt. Ma kilkanaście kotów i kilka psów, które czekają na adopcję (ich zdjęcia zamieszczamy poniżej). Miłośnicy zwierząt zaczęli wpłacać pieniądze i pomagać. Jest kilka wirtualnych adopcji, do których włączają się szkoły.
— Nasze domy pękają w szwach, a schroniska brak. Myślimy o zamknięciu organizacji. Na dzień dzisiejszy musi powstać schronisko, bo nie damy rady — twierdzi pani Izabela.
Grażyna Jonowska

A CO NA TO LOKALNE SAMORZĄDY?
Zapytaliśmy przedstawicieli miasta i gmin, czy nie warto by pomyśleć o powstaniu na terenie powiatu jednego schroniska dla zwierząt, czy samorządy lokalne nie mogłyby wesprzeć stowarzyszenia i co będzie, jeśli ludzie zaczną „zasypywać” gminy wiadomościami o bezdomnych psach i kotach?

Poniżej zamieszczamy w całości odpowiedzi wszystkich gmin.
*miasto Nowe Miasto Lubawskie
—W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nie ma zapisów umożliwiających lokalizację schroniska dla zwierząt w Nowym Mieście Lubawskim. Prowadzone były rozmowy w tym zakresie z udziałem Burmistrza Miasta i Wójtów sąsiednich Gmin, jednak ze względu na brak możliwości wskazania lokalizacji takiego schroniska i bardzo wysokie koszty takiego przedsięwzięcia, nie wypracowano ostatecznej koncepcji.
—Każdego roku Burmistrz ogłasza nabory wniosków do otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.
—W drodze postępowania ofertowego wyłoniono wykonawców, z którymi podpisane zostały umowy na:
- kompleksowe działanie mające na celu wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
- usługę w zakresie czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt wyłapanych i dostarczonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim lub podmiot świadczący usługi w zakresie likwidacji zagrożenia ze strony agresywnych zwierząt domowych lub trudnych do wyłapania zwierząt dzikich z terenu gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
- likwidację zagrożenia ze strony agresywnych zwierząt domowych lub trudnych do wyłapania zwierząt dzikich z terenu gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

*gmina Nowe Miasto Lubawskie
Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie realizuje zadania powierzone ustawą o ochronie zwierząt skutecznie i poprawnie, w następujący sposób.
Wskutek porozumienia międzygminnego Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego wyłania w drodze postępowania podmiot odławiający bezdomne i dzikie zwierzęta z terenu gmin objętych porozumieniem. Gminy indywidualnie zawierają umowę z wybranym podmiotem.
Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie rozszerzyła zakres świadczonych usług o: eutanazję, oznaczenie chipem, sterylizację i kastrację, profilaktykę pasożytniczą, szczepienia, usypianie ślepych miotów. Ponadto gmina pokrywa koszty koniecznych badań, leczenia i zbiegów chorych zwierząt (najczęściej psów) odłowionych z naszego terenu oraz koszty sterylizacji dzikich kotów. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zawiera również zapisy o możliwości pokrycia przez Gminę kosztów zabiegu sterylizacji zwierząt, które mają właściciela, jeśli spełniony będzie warunek szczepienia i oznaczenia chipem zwierzęcia.
Odłowione zwierzęta, jeśli lekarz weterynarii świadczący usługi nie zdecyduje inaczej (np. że zwierzę ze względu na stan zdrowia zostaje w klinice lub w domu tymczasowym), umieszczane są w naszych kojcach interwencyjnych, gdzie zapewnione mają karmienie, pojenie, sprzątanie klatek. Ponadto na prośbę Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Przytul Psisko” w umowie z Przychodnią Weterynaryjną odławiającą bezdomne i dzikie zwierzęta zawarto zapisy o możliwości wsparcia opieki nad zwierzętami przez wolontariuszy. Stowarzyszenie wspiera działania Gminy w poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt i robi to świetnie lecz Gmina nigdy nie uchylała się przed pokryciem koniecznych kosztów w celu właściwej realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Nie jest to obszar przez Gminę zaniedbany, o czym świadczą następujące dane dotyczące realizacji programu opieki nad zwierzętami w 2018 roku:
- odławianie psów – 29 szt. (w tym szczenięta) 28 psów przekazano do adopcji, 1 ze względu na stan zdrowia poddano eutanazji;
- sterylizacja i dokarmianie dzikich kotów – 22 szt.;
- odłowienie dzikich zwierząt (sarny, dziki, kuny łabędzie itp.), w razie konieczności opieka weterynaryjna, transport do naturalnego środowiska lub ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich w Napromku – 6 zdarzeń.
W 2018 roku na realizację programu Gmina wydatkowała środki w wysokości 13 554 zł, w tym na utylizację zwierząt, które poniosły śmierć w wyniku zdarzeń drogowych 1 054 zł.
Pomysł wspólnego międzygminnego schroniska dla zwierząt pojawił się w 2017 r. Zorganizowano w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie spotkanie przedstawicieli gmin i powiatu nowomiejskiego. Na spotkaniu tym omówiono problemy i potrzeby gmin związane z bezdomnością zwierząt. Podczas spotkania zaproponowano, aby schronisko powstało na terenie Gminy Kurzętnik. Realizacja pomysłu nie doszła do skutku. W tym samym czasie powstało Stowarzyszenie Przytul Psisko.
Zgodnie z art. 11 ust. 4. ustawy o ochronie zwierząt organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie Przytul Psisko nie podjęło się tego zadania.
Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. uwzględniła działania na rzecz ochrony zwierząt i zaplanowała na ten cel w budżecie kwotę 2 000 zł. Jednak, gdy został ogłoszony konkurs ofert do Urzędu nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowo Gmina stara się zachęcić osoby i instytucje do otwarcia schroniska.
Problem bezdomności zwierząt pojawia się głównie wskutek braku odpowiedzialności ludzi, którzy nie sterylizują swoich pupili (dopuszczają do nadmiernego rozrodu, a szczeniaki porzucają), puszczają psy „luzem”, a gdy zwierzę zostanie odłowione jako teoretycznie bezdomne nie odbierają go od Gminy (prawdopodobnie w obawie konieczności pokrycia kosztów odłowienia i opieki sprawowanej nad zwierzęciem). Czy w tej sytuacji, zasadnym jest, aby Gmina, mająca szereg innych zadań do realizacji, ponosiła znacznie wyższe środki na utrzymanie schronisk?

*gmina Kurzętnik

- Oczywiście, jak najbardziej można pomyśleć o powstaniu na terenie powiatu jednego, wspólnego schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane zwierzęta ze wszystkich gmin. Gmina przychylnie ustosunkuje się do przedmiotowej sprawy.
- Na rok bieżący gmina Kurzętnik nie posiada zabezpieczonych środków w budżecie gminy na wsparcie Stowarzyszenia. Można rozważyć tą kwestię na rok 2020.
— Jeśli do gminy będą spływały informacje o bezdomnych psach czy kotach gmina będzie podejmowała podstawowe procedury odławiania tych zwierząt oraz szukania właściciela lub nowego domu.

*gmina Biskupiec
Urząd Gminy w Biskupcu informuje, iż ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Iławie, która zabezpiecza nasze potrzeby związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Biskupiec.

*gmina Grodziczno
Gmina Grodziczno podjęła kroki w kierunku opieki nad bezdomnymi psami na terenie gminy. Posiadamy program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy.
Gmina Grodziczno należy do Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" i w ramach współpracy współfinansowała budowę Schroniska dla zwierząt "Podaj łapę" w Tatarach.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest zapewniana w taki sposób, że bezdomne zwierzęta umieszczane są w schronisku dla zwierząt "Podaj łapę" w Tatarach. Zwierzęta mają zapewnione odpowiednie pożywienie i dostęp do świeżej wody, opiekę weterynaryjną i dach nad głową.
Dodatkowo staramy się aktywnie poszukiwać osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych. Na bieżąco schronisko udziela informacji o zwierzętach czekających na adopcję umieszczając je na ich stronie internetowej.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. dog #2807158 | 5.173.*.* 20 paź 2019 16:16

  Na dzień 22 października 2019 r. zaplanowana jest Sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.. Jednym z punktów programu sesji jest kwestia opłaty rocznej od posiadania psów. Mam więc pytanie. Czy wzorem cywilizowanych miast i ich władz, opłata od posiadania psów przez mieszkańców miasta Nowego Miasta Lubawskiego zostanie zniesiona, czy też temat będzie dotyczył wyłącznie podniesienia wysokości stawki. Aktualnie jest to kwota 36 zł. No i pytanie nr 2. Czy władze miasta posiadają zabezpieczone środki na wypłatę zwrotu kosztów leczenia czworono9gów, po bezmyślnie wydawanych decyzjach na organizowanie okazjonalnych pokazów fajerwerków (kanonad).

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages